​​   มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการระบบฉีดพ่นอัดน้ำยา กำจัดปลวก
                           การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment)

 
             การทำ Pipe Treatment เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคารเพื่อกำจัด และป้องกัน ปลวก การบริการจะต้องมีการเตรียมพื้นที่แล้วติดตั้งท่อตามแนวคานคอดิน ที่อยู่ใต้อาคาร การอัดน้ำยาเข้าท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง ทำให้น้ำยาแพร่กระจายตามท่อที่ติดตั้งไว้ ทั้งนี้การติดตั้งท่อจะทำตอนที่คานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
                        การอัดน้ำยาลงดิน (Soil Treatment) 2 วิธี

 
        

       1 Soil Treatment (บ้านสร้างเสร็จแล้ว) บริเวณสนามพื้นดินรอบๆ ตัวบ้านเพื่อให้น้ำยาตกค้างบริเวณดินรอบตัวบ้านเพื่อเป็นการป้องกัน ปลวก โดยทำการ Soil Treatment อัดน้ำยาลงดินทุก ๆ 1 ตารางเมตร
       2 Soil Treatment (บ้านอยู่ระหว่างการก่อสร้าง) จะทำการเตรียมผิวดินก่อนทำการก่อสร้างบ้าน หรืออาคารต่าง ๆ ทั้งนี้จะเป็นระบบการป้องกันและ กำจัดปลวกโดยวิธีการอัดน้ำยาลงไปในดินด้วยน้ำยา กำจัดปลวกในพื้นที่โดยจะอัดน้ำยาลงพื้นที่ทุก ๆ 1 ตารางเมตรกำหนดอัดลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร พร้อมทั้งการราดน้ำยาลงไปตามบริเวณพื้นที่ภายในระหว่างคาน และใต้คานทั้งหมดกระบวนการนี้จึงทำให้พื้นดินเป็นพิษ และเป็นการป้องกัน ปลวก ได้ในเบื้องต้น
                       การอัดน้ำป้องกันปลวกในเสาหลอกของตัวบ้าน
 
 
          เจ้าหน้าจะทำการหาตรวจเช็คให้แน่ใจว่ามีเสาหลอกอยู่รอบๆ บ้านประมาณกี่ต้นเมื่อแน่ใจจะทำการเจาะ เพื่อทำการอัดน้ำยาเข้าไปเพื่อเป็นการป้องกันปลวกที่จะขึ้น ตามเสาหลอกไปสร้างความเสียหายบนฝ้าชั้น 2 ได้ เนื่องจากเสาหลอกจะตั้งออกมาจากตัวคานคอดินของบ้าน ฉนั้นน้ำยาที่อัดเข้าท่อไม่สามารถซึมไปข้างในเสาหลอกได้ ซึ่งท่อกำจัดปลวกที่นิยมเดินท่อติดตั้งบริเวณแนวคานคอดิน ไม่สามารถติดตั้งไว้ในเสาหลอกได้

                           

                                     ระบบฉีด (Injection System)
 
 
           เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดน้ำยากำจัดปลวก ในบริเวณที่ไม่สามารถฉีดพ่นน้ำยาได้ หรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพ่นน้ำยา เพื่อเติมประสิทธิภาพการทำงานของน้ำยากำจัดปลวก เช่น วงกบประตู หน้าต่าง ขอบบัวไม้ คิ้วไม้ ขอบซอกงานเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เพราะว่าการสเปรย์ภายนอกไม่สามารถฉีดโดนตัวปลวกที่อาศัยอยู่ภายด้านในของเนื้อไม้ได้
                                 ฉีดฝ้าป้องกันปลวกและกำจัดปลวก
 
 
           เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดพ่นสเปรย์น้ำยาบนฝ้าเพื่อป้องกัน และกำจัดปลวกบนฝ้าเนื่องจากปลวกอาจจะอาศัยช่องเสาหลอก หรือช่องท่อน้ำทิ้งขึ้นมากัดกิน และสร้างความเสียหายได้
                                 ระบบพ่นน้ำยา (Spraying System)  
 

           เจ้าหน้าที่จะทำการพ่นสเปรย์น้ำยาในบริเวณ ที่คาดว่าจะเป็นจุดที่ปลวกจะสามารถสร้างความเสียหาย กับบริเวณภายในของตัวบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันปลวกและกำจัดปลวก ด้วยน้ำยาที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีกลิ่นฉุนจึงทำให้การสเปรย์น้ำยาได้ทั่วถึงทุกจุด ภายในตัวบ้าน

กำจัดปลวก ด้วยเคมีไร้กลิ่น

​​Pest control service call02-553-0833-5  Hotline 089-0088-460

Bug Expert.Co.Ltd