เจลกำจัดมด TERRO
     
มดบางชนิดชอบน้ำตาลมากกว่าอย่างอื่น โดยเฉพาะมดที่กินน้ำหวานสกัดจากแมลงจำพวก mealybug เพลี้ย และแมลงที่ดูดน้ำเลี้ยงจากพืช  ดังนั้นเหยื่อบางชนิดจึงถูกออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการของมดเหล่านี้ ( เช่นTERRO-PCO เป็นตัวอย่างที่ดีของเหยื่อแบบนี้) มดบางชนิดชอบไขมัน(ไขจากสัตว์) หรือ โปรตีน (เนื้อของแมลง หรือสัตว์ขนาดเล็ก) มากกว่า อย่างอื่น ๆ มดบางชนิดจะเปลี่ยนความต้องการอาหารไปตามฤดูกาล ปกติมดต้องการโปรตีนมากกว่าอย่างอื่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงมดต้องการเพียงแค่พลังงานจึงต้องการน้ำตาล โปรตีน และไขมัน ในปริมาณต่าง ๆ Niban จึงออกแบบมาเพื่อมดที่มองหาและต้องการอาหารเหล่านี้ (น้ำตาล โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดตร)
การจำแนกมดออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะความชอบอาหารไม่สามารถทำได้ เพราะ การเลือกอาหารเป็นอุปนิสัย พฤติกรรมของมด แต่อาจจะพบในเอกสารรายละเอียดของมดและชนิดที่กล่าวเป็นข้อมูลในแบบกว้าง ๆ ว่าชอบอาหารประเภทหวาน หรือชอบอาหารประเภทไขมัน  แต่ไม่ได้เป็นการจำแนกที่เป็นทางการแต่อย่างใด โดยปกติพอจะพูดได้ว่า
 

Carpenter ants จะชอบโปรตีน
 Argentine ants และ Ghost Ants ชอบน้ำตาล
 Pharaoh ants ชอบไขมัน และ น้ำตาล

 

     
อย่างไรก็ตาม การเลือกเหยื่อก็ขึ้นกับแหล่งอาหารทางเลือกในบริเวณที่มดอยู่อาศัยด้วย หากในบริเวณนั้นมีแหล่งอาหารที่เป็นไขมันมาก ดังนั้นเหยื่อที่เป็นโปรตีนหรือน้ำตาลจะทำงานได้ดีกว่าเพราะ เป็นอาหารที่หาได้ยาก  บางครั้งมดอาจชอบไขมันชนิดหนึ่งมากกว่าไขมันอีกชนิดหนึ่ง เช่น ไขมันจากพืช กับไขมันจากสัตว์ หรือแม้กระทั่งไขมันจากพืชที่แตกต่างกันอาจจะดึงดูดมดบางชนิดได้ สำหรับไขมันจากพืชอีกชนิดหนึ่งนี้ คือ เหตุผลว่าทำไมจึงเป็นการยากที่จะออกแบบเหยื่อสำหรับมดชนิดเดียวที่สามารถทำให้มดทุกชนิดชอบเหมือนกัน ซึ่งเหมือนกับการปรุงอาหารให้คนทุกคนบอกว่าอร่อยดีเหมือนกัน และคนเหล่านี้อาจเลือกรับประทานอาหารจานนี้ทุกครั้ง  แหล่งน้ำที่หาได้อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเลือกเหยื่อ (อาหาร) ถ้าเป็นสถานที่ที่สภาพอากาศแห้งแล้ง TERRO-PCO อาจจะทำงานได้ดีกว่าเหยื่อชนิดอื่น ๆ เพราะมดจะพึงพอใจเนื่องจากความหิวและกระหายน้ำ 

กำจัดปลวก ด้วยเคมีไร้กลิ่น

​​Pest control service call02-553-0833-5  Hotline 089-0088-460

Bug Expert.Co.Ltd