กำจัดปลวก ด้วยเคมีไร้กลิ่น

​​Pest control service call02-553-0833-5  Hotline 089-0088-460

2. เจ้าหน้าที่จะทำการติดตั้งสถานีป้องกันปลวกล้อมรอบตัวบ้าน ระยะห่าง 3 เมตร ต่อ 1 สถานี กรณีเป็นพื้นปูน

เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องคอริ่ง เจาะพื้นโดยไม่แตกร้าวเจาะให้ได้ขนาด รู 3 นิ้ว เพื่อวางเหยื่อและปิดรูด้วยฝาสแตนเลส


1.ขั้นตอนแรกเจ้าหน้าที่จะหาปลวกในตัวบ้านแล้วทำการติดตั้งกล่องกำจัดปลวกทับตรงบริเวณทางเดินปลวก

​เพื่อให้ปลวกมากินอาหารและขนอาหารกลับไปยังรังของพวกมันและแบ่งกันกิน

3.กรณีเป็นพื้นปูน ปิดด้วยฝาสแตนเลส

Bug Expert.Co.Ltd