น้ำยากำจัดปลวก AGENDA 25 EC สูตรประสิทธิภาพ ปกป้องนาน 5 ปี
คุณสมบัติเด่นเฉพาะของน้ำยากำจัดปลวก AGENDA 25 EC


สารออกฤทธิ์ใหม่ ปกป้องบ้านและควบคุมได้ทั้งรัง
ให้ผลในการควบคุมได้ 100%
ฆ่าแบบไม่ไล่ปลวก ปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่
ออกฤทธิ์พร้อมกันทีเดียว 2 ทาง คือทางปากและทางผิว
กำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในอัตราต่ำมาก
สารออกฤทธิ์สามารถส่งต่อจากปลวกตัวที่ได้รับ ไปให้ตัวอื่นๆได้
ประสิทธิภาพการกำจัดปลวกเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอัตราความเข้มข้นมากหรือน้อย
สามารถออกฤทธิ์ป้องกันได้ยาวนา
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
กลไกการออกฤทธิ์ 2 รูปแบบ เอกลักษณ์เฉพาะน้ำยากำจัดปลวก AGENDA
การออกฤทธิ์แบบแรก (ที่ความเข้มข้นต่ำ)
         
 
    


เมื่อปลวกเดินผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ จะได้รับสารอาเจนด้าจากดินเข้าไปทั้งด้วยการสัมผัสและการกิน โดยจะไม่ตายในทันทียังมีชีวิตอยู่ได้อีกระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อกัลป์รังจะส่งต่อสารอาเจนด้าไปให้ปลวกตัวอื่นๆในรัง ด้วยการป้อนอาหาร สัมผัสกัน ทำความสะอาดให้กันละกัน ลักษณะเช่นนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องลักษณะเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ และในที่สุดปลวกก็จะตายหมดทั้งรัง
 
การออกฤทธิ์แบบที่สอง (ที่ความเข้มข้นสูง)
       ปลวกที่ผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีความเข้มข้นสูง จะตายอย่างรวดเร็วจะไม่สามารถสร้างอุโมงทางเดินเข้าไปถึงโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างได้ ทำให้เกิดแนวป้องกันที่จะช่วยหยุดปลวกไม่ให้เข้าไปทำลายตัวอาคารบ้านเรือน
อาเจนด้า 25 อีซี (AGENDA 25 EC) ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ถูกใช้ในปริมาณน้อย
ไม่มีผลต่อการเจริญของพืชในดิน
ไม่มีผลต่อรา แบคทีเรีย และสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดิน
Agenda จะเกาะติดกับดินได้ดีโดยไม่ถูกน้ำละลายหรือกรองออกจากดิน 
อัตราส่วนในการผสมน้ำยา Agenda 25 EC
สำหรับการกำจัดปลวก:
ใช้ฉีดพ่น หรืออัดลงดินในอัตราส่วนผสม ดังนี้  อาเจนด้า 25 อีซี 1 ลิตร : น้ำ 100 ลิตร
คุณลักษณะเฉพาะ

 

ชื่อทางการค้า (Trade name): อาเจนด้า 25 อีซี ( Agenda 25 EC )
กลุ่มสารเคมี (Chemecal Group): เฟนนิลไพราโซล ( Phenylpyrazole)
ชื่อสามัญและอัตราส่วน (Commond name & %): ฟิโปรนิล 2.5% W/ V (Fipronil 2.5 W/ V)
WHO Classification : Class III, Slightly toxic (พิษน้อย)
ชนิดหรือรูปแบบ (Formulation): แบบสารละลายสูตรน้ำมัน (Emusifier Concentration)
ลักษณะที่ปรากฏ (Appearance): ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
กลิ่น (Odor): มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน

Bug Expert.Co.Ltd

​​Pest control service call02-553-0833-5  Hotline 089-0088-460

กำจัดปลวก ด้วยเคมีไร้กลิ่น